News

10 NGUYÊN TẮC SỐNG “KHÔNG BỆNH TẬT” CỦA TS BS NGƯỜI NHẬT HIROMA SHINYA

Tiến sĩ Hiromi Shinya – tác giả của loạt sách "Nhân tố Enzyme" cho biết: "Một người có chức năng tiêu...